GDPR

Navštívením našich webových stránek či spojením se s námi prostřednictvím našich kontaktních formulářů projevujete souhlas s tím, že budete vázáni těmito zásadami ochrany osobních údajů. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Pokud tak chcete učinit, napište nám na info@yorge.cz

Cookies

Náš web používá soubory cookies Google Analytics, které slouží k analýze a porozumění chování návštěvníků našeho webu. Tyto informace nám pomáhají v marketingu našich služeb. Jedná se o oprávněný zájem, aby naše služby mohly i nadále existovat a rozvíjet se.

Osobní údaje klientů

Osobní údaje, které nám přímo a dobrovolně poskytujete skrze kontaktní formuláře, e-mail či telefon, slouží výlučně pro účely komunikace a plnění smluvních závazků, tzn. jsou nezbytné k poskytování našich služeb.

V rámci poskytování našich služeb mohou být vaše osobní údaje zpracované těmito třetími stranami:

1) Google LLC (Google Analytics, Google Search Console, Google Drive a Gmail) – analýza návštěvnosti, zálohování dat, e-mailová komunikace
2) WEDOS – správce a webhosting webu yorge.com
3) FakturaOnline s.r.o. – správa vystavených faktur

YORGE vaše osobní údaje ukládá na území EU (EHP) a zálohuje je nanejvýš pět let po dokončení zakázky. Pokud si své osobní údaje přejete vymazat před uplynutím lhůty pěti let, budete nás o to muset požádat.

Svatební klienti a hosté

Podle právních předpisů GDPR může fotografie v některých případech představovat formu osobních dat. YORGE nikdy nebude pořizovat snímky či záběry jednotlivce či skupiny jako prostředek k jednoznačné identifikaci nebo autentizaci (jak blíže specifikuje GDPR).

Svatební hosté se na fotografiích a záběrech pořízených živnostníkem YORGE objevují jako součást vizuálního záznamu události a mají svá práva chráněna živnostníkem YORGE.

Pokud jde o výslovné dodržování GDPR, svatební klienti a hosté jsou dokumentováni v rámci „legitimního zájmu“. Fotografování a natáčení svatebních hostů je z pohledu zpracování osobních údajů nezbytné pro legitimní zájem živnostníka YORGE, kdy fotografování a natáčení jednotlivců či skupin je účelem našeho podnikání.

Za předpokladu, že existuje dobrý a jednoznačný důvod k ochraně osobních údajů jednotlivce, převyšuje pak tento zájem jednotlivce výše popsané oprávněné zájmy živnostníka YORGE.

Provoz v rámci parametrů legitimního zájmu vyvolává v případě hromadných společenských či svatebních akcí nepřiměřené úsilí spojené s poskytováním informací o ochraně soukromí a míra, do jaké by nás poskytování těchto informací odvedlo od výkonu naší práce, činí soulad s parametry právního předpisu GDPR zcela nemožným.

Naši klienti jsou proto z výše uvedených důvodů požádáni informovat své hosty, aby si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů před zahájením akce a případně nás kontaktovali s jakýmikoliv obavami ohledně zpracování jejich osobních údajů.